Срокове

Срок за получаване на закупена нова тема

Закупена готова тема се изпраща в рамките на 24 часа след получаване на превода за цялата стойност на поръчката или изпращане на сканирана вносна бележка за извършения превод, когато е направен от банка, различна от тази, която ползваме ние.
За клиенти от гр. Варна е възможно получаване на темата в момента на нейното плащане при предварително уговорена среща.

Срок за изработка на курсова работа, реферат, казус

За изработка на курсова работа, реферат, казус или есе е желателно да има срок от минимум 5 работни дни, считано от момента на заплащане на поръчката – по банков път или лично за клиенти от гр. Варна.
Възможна е изработка за по-кратък срок при необходимост, срещу допълнително заплащане по 20% от стойността на поръчката за всеки работен ден по-малко от посочените необходими 5 дни. Това означава, че е възможна изработка на тема дори и в рамките на 24 часа, но при двойна цена.
За клиенти от гр. Варна при предоставяне на учебници и материали за разработка на темите е възможно да се изготвят в по-кратък срок без допълнително доплащане.

Срок за разработка на теми за държавен изпит и пищови

За разработка на теми за държавен изпит и пищови е желателно да има срок от минимум 1 работен ден за всеки 5 теми, т.е. за 50 теми – 10 дни, за 100 теми – 20 дни и т.н., считано от момента на заплащане на цялата или част от поръчката – по банков път или лично за клиенти от гр. Варна.
Възможна е изработка за по-кратък срок при необходимост, срещу допълнително заплащане по договаряне в зависимост от броя на темите и дните, с които се скъсява срока.
За клиенти от гр. Варна при предоставяне на учебници и материали за разработка на темите е възможно да се изготвят в по-кратък срок без допълнително доплащане.

Срок за изработка на дипломна работа или магистърска теза

За изработка на дипломни работи и магистърски теми е желателно да има срок от минимум 20 работни дни, считано от момента на заплащане на цялата или част от поръчката – по банков път или лично за клиенти от гр. Варна.
Възможна е изработка за по-кратък срок при необходимост, срещу допълнително заплащане, както следва:
За 15 работни дни – 25%
За 10 работни дни – 50%
За 5 работни дни – 100%
При предоставяне на учебници или други материали и данни, необходими за изработка на темите е възможно да се изготвят в по-кратък срок без допълнително или с минимално доплащане.