Цени

Цени

 

 • За дипломни работи или магистърски тези – 2,50 до 3,50 лв. на страница в зависимост от сложността на разработката и зададените срокове.
 • За курсови работи и реферати – 1,50 до 2,50 лв. на страница в зависимост от сложността на разработката и зададените срокове.
 • За теми за държавен изпит и пищови – 3,00 до 5,00 лв. на тема в зависимост от дисциплината, изисквания обем за всяка от темите и зададените срокове.
 • За казуси и есета – от 20 до 40 лв. в зависимост от сложността на разработката, изисквания обем и зададените срокове.
 • За резюме или експозе и отговор на поставените в рецензията въпроси – 10 лв.
 • За презентации на Power Point – 20 лв
 • За други разработки – цената се договаря допълнително в зависимост от сложността на разработката, изисквания обем и зададените срокове.

 

Заплащане

Заплащането се извършва по банков път или в брой за клиенти от гр. Варна. Сметката за извършване на банков превод се предоставя само на клиенти, желаещи да ползват услугите ни. За индивидуална изработка на тема се заплаща предварително цялата сума, когато е до 50 лв. или се договаря плащане на части в зависимост от цялата стойност на поръчката. Получаването на готовата тема също може да става на части след всяко извършено плащане. За закупуване на готова тема от архива се заплаща предварително цялата стойност на поръчката. Получаването на темата се извършва в рамките на 24 часа след получаване на превода или изпращане на сканирана вносна бележка за извършения превод, когато е направен от банка, различна от тази, която ползваме ние. За клиенти от гр. Варна е възможно заплащането на готови разработки от архива да се извърши успоредно с получаването им. При поръчка на индивидуална изработка на теми с голям обем, при които плащането ще се извършва на части, е възможно да се договори успоредно плащане и получаване на съответна част от разработката или плащане на две части – като капаро за започване на работа по темата и остатък при получаването й в завършен вид.

Отстъпки

Отстъпки от цените предлагаме само при поръчки на индивидуална изработка на теми. Размерът на отстъпките е, както следва:

 • За поръчка на 2 броя разработки от един и същи тип (дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, реферати, казуси или есета) – 10%
 • За поръчка на 3 броя разработки от един и същи тип (дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, реферати, казуси или есета) – 20%
 • За поръчка на 4 и повече броя разработки от един и същи тип (дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, реферати, казуси или есета) – 30%
 • При предоставяне от страна на клиента на учебници или други материали и данни, необходими за изработка на темата – отстъпки по договаряне в зависимост от конкретната ситуация.