Условия

Условия за поръчка на индивидуална разработка

Ако желаете да направите поръчка за индивидуална разработка,
трябва да попълните нашата ФОРМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ИЗРАБОТКА.
В рамките на 24 часа ще получите информация за въпросите, които
ви интересуват на посочения от Вас Е-mail.
Работата по изработката започва след окончателно уговаряне на всички условия
и заплащане на цялата или част (за по-големите разработки) от стойността на поръчката.
Заплащането се извършва по банков път или в брой за клиенти от гр. Варна.
Готовата тема ще бъде изпратена на Вашия Е-mail в завършен вид или на части в рамките
на предварително уговорените срокове.
Клиентите от гр. Варна могат да получат своите теми лично.
При изработка на дипломни работи или магистърски тези се ангажираме с изготвяне на
резюме, експозе, презентация и отговори на поставените в рецензията въпроси.

Условия за закупуване на готова тема

Ако желаете да закупите готова тема от нашия архив,
трябва да попълните формата за заявка.
След като сте преценили, че дадена тема отговаря на това, което търсите,
натиснете бутон ПОРЪЧАЙ и следвайте стъпките за изпращане на заявката.
Ако имате допълнителни въпроси по конкретна тема от архива,
натиснете бутон ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ и следвайте стъпките
за изпращане на Вашето запитване като внимавате да изпишете точно
заглавието и каталожния номер на темата, която Ви интересува.
Готовите разработки се заплащат предварително в цялата си стойност.
Заплащането се извършва по банков път или в брой за клиенти от гр. Варна.
Закупената тема ще получите в рамките на 24 часа на вашия E-mail.
Клиентите от гр. Варна могат да получат своите теми лично, успоредно със заплащането им.