Анализ на разходите, работната сила и производителността на труда във фирма Дарс-91 ООД

  • обем:70 стр.
  • цена:100 лв.
Изпрати запитване Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
 
ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА АНАЛИЗА НА РАЗХОДИТЕ, РАБОТНАТА СИЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
1. Основни моменти при анализа на разходите
2. Същност и основни насоки на статистическото изучаване на труда
3. Статистическо изучаване на производителността на труда
 
ВТОРА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ, РАБОТНАТА СИЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В ПОЛИГРАФСКА КЪЩА ДАРС-91 ООД
1. Описание и анализ на дейността на полиграфска къща Дарс-91 ООД
2. Идентифициране на разходите за дейността на фирмата
3. Анализ на разходите по икономически елементи
4. Пресмятане на разходите по основни категории и по процеси
5. Анализ на броя и състава на заетите лица в полиграфска къща „Дарс-91” ООД
6. Анализ на производителността на труда във фирмата
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ В ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение