Управленска и фирмена култура

  • обем:10 стр.
  • цена:10 лв.
Изпрати запитване Поръчай
Резюме на курсовата работа
 
Управленската култура се изразява в стил и метод на работа на управленския екип. Фирменото управление има различни аспекти на разглеждане, а оттам в дефиницията му се влага различен акцент:
В по-различен аспект от управленската се разглежда фирмената култура. Под фирмена култура разбираме „специфичен начин на развитие на взаимоотношенията и взаимодействията в една организация, представени от системата на общовъзприети норми на поведение и действие както във вътрешноорганизационен план, така и по отношение на външната среда".
За определяне на отделните видове фирмена култура се прилагат различни класификации.
 
Използвана литература в курсовата работа

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение