Организационна култура

  • обем:10 стр.
  • цена:10 лв.
Изпрати запитване Поръчай
Резюме на курсовата работа
 
Настоящата курсова работа има за цел да отдели внимание на основните характеристики на организационната култура. Въпреки теоретичните трудности, които са срещнали редица учени при изследването на този феномен, те са извели основни термини и фактори, отнасящи се до нея. Според своята специфика тя може да бъде разделена на няколко основни дяла и характеристики.
Организационната култура се разглежда като мощен фактор, определящ общото и индивидуално поведение на членовете на дадена група в предприятие. Тя се определя според набор от допускания, убеждения, ценности и норми, които се споделят от всички членове, и се формира с течение на времето. Тя има сравнително абстрактен характер, защото не може да се види или докосне, но има фундаментално влияние върху практически всички протичаща в организацията събития.
 
Използвана литература в курсовата работа

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение