Организационна култура – фирмена и управленска култура

  • обем:10 стр.
  • цена:10 лв.
Изпрати запитване Поръчай
Резюме на курсовата работа

Организационната култура е ,,социален резултат” от сложен комплекс наследени и придобити фактори. Особеностите й зависят от националната култура. Ако си представим организационната култура като система, то на входа на системата са обществото и неговата национална култура, а на изхода са общуването, организационното поведение и организационна култура. По-конкретно те намират израз в стратегиите, имиджа, начина на представяне на организацията, характера на стоките и услугите, които тя предлага.
Основните функции на организационната култура са да спомогне за реализацията на целите на фирмата и на всеки отделен служител.
Управленската култура конкретно се изразява в стил и метод на работа на управленския екип. Фирменото управление има различни аспекти на разглеждане, а оттам в дефиницията му се влага различен акцент.
В по-различен аспект от управленската се разглежда фирмената култура. Под фирмена култура разбираме „специфичен начин на развитие на взаимоотношенията и взаимодействията в една организация, представени от системата на общовъзприети норми на поведение и действие както във вътрешноорганизационен план, така и по отношение на външната среда".
 
Използвана литература в курсовата работа

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение