Интернационализацията и европейските критерии за организационно поведение

  • обем:8 стр.
  • цена:8 лв.
Изпрати запитване Поръчай
Резюме на курсовата работа
 
Интернационалната организация е тази, която е създадена от група обединени фирми в различни страни. Тя може да бъде частна или държавна собственост, да е малка или много голяма. Нейната собственост може да бъде поддържана от инвеститори от различни страни и в нея да се прилагат различни форми на интернационален бизнес. Важна функция на интернационалната компания е чуждестранното директно инвестиране, чрез което организацията получава или създава филиали в поне три страни. Това й позволява да използва повече от една страна като пазар и като място за производство.
Създаването на корпоративна култура, свързана с интернационализацията на компаниите, е бавен процес. Когато стратегическите промени имат еволюционен характер и стават постепенно, може да се постигне адаптация на културата към тези изменения. Но когато измененията са бързи и адаптацията не може да ги догони, то процесът на формулиране на стратегията става труден.
Европейският съюз приема, че малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те са основен източник на работни места и генератор на бизнес идеи. От друга страна, те предоставят най-голяма възможност за развитие на интернационализацията на бизнеса на международно ниво. 
 
Използвана литература в курсовата работа

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение