Естетическата функция на изкуството

  • обем:8 стр.
  • цена:10 лв.
Изпрати запитване Поръчай
 
Въведение на курсовата работа
 
В цялата досегашна история на изкуството една негова функция е била основна и преобладаваща независимо от конкретните форми на реализацията й. Това е естетическата функция. Тя съществува в неразделно единство с останалите функции на изкуството, поради което се говори за неговата полифункционалност. Трябва да се признае, че естетическата функция пронизва всички останали функции на изкуството, без да отнема тяхната специфика.
 
Естетическата функция на изкуството се обуславя от неговата естетическа същност. Ето защо нейното теоретическо осмисляне предпоставя разкриването на естетическата природа на изкуството.
 
І. Естетическа същност на изкуството
ІІ. Главните форми на реализация на естетическата функция
ІІІ. Синтезът на изкуствата – могъщ усилвател на естетическата им функция
 
Използвана литература в курсовата работа

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение