Европейско сътрудничество и интеграция, Политики на ЕС